کارشنـاس مهندسی صنـایـع

#
استخدام |

کارشنـاس مهندسی صنـایـع

# مدت زمان مطالعه 1
کارشنـاس-مهندسی-صنـایـع

کارشنـاس مهندسی صنـایـع

 

استانداردهای مدیریتی

مدلهای تعالی سازمانی

سیستمها و روش‌ها

برنامه ریزی استراتژیک

ترجیحا آقــا 

حداقل سابقه کار 3 سال

 

ارسال رزومه به: planning@sobhandarou.com