کارشناس خرید مواد و اقلام آزمایشگاهی

#
استخدام |

کارشناس خرید مواد و اقلام آزمایشگاهی

# مدت زمان مطالعه 2
کارشناس-خرید-مواد-و-اقلام-آزمایشگاهی

کارشناس خرید مواد و اقلام آزمایشگاهی

. لیسانس شیمی یا بازرگانی 
. آشنا به زبان انگلیسی 
. حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

 

ارسال رزومه به: commercial@sobhandarou.com