استخدام مسئول امور حقوقی و قراردادها

#
استخدام |

استخدام مسئول امور حقوقی و قراردادها

# مدت زمان مطالعه 2
مسئول-امور-حقوقی-و-قراردادها

مسئول امور حقوقی و قراردادها

. کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی حقوق
. آشنایی با امور حقوقی و قراردادی
. آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل های تنظیم قراردادهای حقوقی
  مهارت های گزارش نویسی و آیین نگارش حقوقی 
. مهارت ارائه تحلیل‌های کارشناسی در خصوص مسائل حقوقی 
. مهارت های ICDL 
. آشنایی با زبان انگلیسی
. حداقل یکسال سابقه کار مرتب