انتصاب مهندس علی مرتضوی به عنوان مدیرعامل سبحان دارو

#
اخبار |

انتصاب مهندس علی مرتضوی به عنوان مدیرعامل سبحان دارو

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
مدیر-عامل

مهندس مرتضوی از مدیران باسابقه در صنعت داروسازی کشور می باشند و سابقه مدیریتی درخشانی در شرکت‌هایی مانند داروسازی لابراتوارهای رازک، البرز دارو، داروسازی تولید دارو، داروسازی سها و پخش البرز را در کارنامه کاری خود دارند
هدایت سازمان در راستای توسعه و پیشرفت، اجرای راهبردهای ارزش‌آفرین و ارتقای فرآیند‌ها از جمله برنامه‌های ایشان در سبحان دارو می باشد‌.