محصولات جدید در نیمه نخست 1400

#
اخبار |

محصولات جدید در نیمه نخست 1400

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
محصولات-جدید

در راستای توسعه و تکمیل سبد دارویی، شرکت سبحان دارو محصولات زیر را در نیمه نخست 1400 ثبت کرد:
قرص های آبیکسابان 2.5 و 5 ، ولاسیکلوویر 500 و 1000، رزوواستاتین 40، آتورواستاتین 80، اوروسیترا 15، اونیتریل 8 و پماد زینک اکساید