سبحان دارو و‌ افق روشن مکمل های دارویی

#
اخبار |

سبحان دارو و‌ افق روشن مکمل های دارویی

# مدت زمان مطالعه 2
سبحان-دارو-و‌-افق-روشن-مکمل-های-دارویی

سبحان دارو و‌ افق روشن مکمل های دارویی

سبحان دارو به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه داروهای اعصاب و روان در ایران تا کنون خوش درخشیده است.
از سوی دیگر با گسترش فعالیت های صادراتی خود در حوزه ی فروش برون‌مرزی دارو نیز فعال بوده است.و اما هم اکنون گام رو‌ به جلوی سبحان دارو عقد قراردادی جدید جهت تولید تحت لیسانس برخی مکمل های دارویی با یک شرکت معتبر خارجی است که دو فرآورده از این محصولات تا کنون در کشور موجود نبوده است.
مجموع این قرارداد و فعالیت های پیشین، کارنامه ی این شرکت را تکمیل میکند.سبحان دارو پیش از این چند فرآورده گیاهی و مکمل تولید و توزیع کرده است که این قرارداد تازه می تواند افق روشن مکمل های دارویی برای سبحان دارو قلمداد شود.