شرکت سبحان دارو صادرکننده ی برتر شد

#
اخبار |

شرکت سبحان دارو صادرکننده ی برتر شد

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
سبحان-دارو-صادرکننده-برتر

 

صادرکننده ی نمونه استان گیلان عنوان شایسته ای است که در سال 1399 برای شرکت سبحان ثبت شد
در مراسمی که به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان برگزار شد، ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه، سبحان دارو حائز عنوان برتر شناخته شد.

برهمین اساس، شرکت سبحان دارو ضمن تأمین نیازهای دارویی کشور و کمک به سلامت جامعه،
درمحور صادرات و غنی سازی تولید ملی نیز پرتلاش و کارآمد است.