شرکت سبحان دارو، رتبه اول فروش تعدادی

#
اخبار |

شرکت سبحان دارو، رتبه اول فروش تعدادی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
رتبه-اول-فروش-تعدادی

فروش تعدادی شرکت سبحان دارو (دسبحان) در شش ماهه نخست سال جاری با افزایش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل، به 1.759,230 میلیارد عدد رسید و سبحان دارو بر اساس گزارش های شش ماهه شرکت های دارویی منتشر شده در سایت کدال، رتبه اول فروش تعدادی را در بین شرکت های دارویی حاضر در بازار سرمایه به دست آورد.