حمایت از کودکان کار از راهبرد تا عمل

#
اخبار |

حمایت از کودکان کار از راهبرد تا عمل

# مدت زمان مطالعه 1
حمایت-از-کودکان-کار

حمایت از کودکان کار از راهبرد تا عمل

مهندس علی گودرزی_مدیرعامل شرکت سبحان دارو به همراه جمعی از مدیران، از موسسه نگهداری کودکان کار یاسر بازدید کرد.
در این دیدار که در راستای مسؤلیت اجتماعی سبحان دارو  و در محل مؤسسه ی خیریه حافظان کودکان کار شکل گرفت، حمایت از حقوق کودکان کار به ویژه کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به عنوان اقشار آسیب پذیرجامعه، مورد توجه قرار گرفت.
مهندس گودرزی با اشاره به این که با حمایت و توانمندسازی کودکان کار می توان از آسیب های اجتماعی احتمالی جلوگیری کرد، این مسؤلیت را متوجه همه ی نهادها و سازمان ها دانست و با ابراز امیدواری  نسبت به ساخت دنیایی بهتر برای کودکان کار، به  تداوم حمایت های این چنینی تأکید کرد.