افزایش ۸۹ درصدی فروش سبحان دارو در دو ماهه نخست ۱۴۰۰

#
اخبار |

افزایش ۸۹ درصدی فروش سبحان دارو در دو ماهه نخست ۱۴۰۰

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
افزایش-۸۹-درصدی-فروش-سبحان-دارو-در-دو-ماهه-نخست-۱۴۰۰

افزایش ۸۹ درصدی فروش سبحان دارو در دو ماهه نخست ۱۴۰۰

فروش شرکت سبحان دارو (دسبحان) در دو ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با افزایش ۸۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۱,۰۲۴,۱۳۷ میلیون ریال رسید

همچنین فروش دسبحان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۰۵,۸۶۶ میلیون ریال رسید

بیشترین فروش "دسبحان" در دو ماهه امسال مربوط به قرص و دراژه، پماد و کرم، کپسول و قطره بود