افزایش ۸۰ درصدی فروش سبحان دارو در سه ماهه نخست ۱۴۰۰

#
اخبار |

افزایش ۸۰ درصدی فروش سبحان دارو در سه ماهه نخست ۱۴۰۰

# مدت زمان مطالعه 1
افزایش-۸۰-درصدی-فروش-سبحان-دارو

افزایش ۸۰ درصدی فروش سبحان دارو در سه ماهه نخست ۱۴۰۰

فروش شرکت سبحان دارو (دسبحان) در سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل، به ۱,۶۴۴,۲۴۷ میلیون ریال رسید

همچنین فروش دسبحان در خرداد ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۲۰,۱۱۰ میلیون ریال رسید

فروش صادراتی دسبحان در سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از صفر به ۲۰,۶۲۸ میلیون ریال رسید